O kompaniji

Silwear sense kompanija postoji od 2020. godine i bavi se razvojem
i proizvodnjom proizvoda od tekstila na bazi nanotehnologije srebra.

Naša Misija

Znanje, iskustvo i strast koja nas pokreće, učinili su to da započnemo sa kreiranjem visokokvalitetnih proizvoda od svile, koji u sebi sadrže integrisane jone srebra i zeolit klinoptilolit (100% prirodni mineral).

 

Silver and Zeolite

Integracija jona srebra i molekula zeolita u tkaninu
Silwear sense proizvodi od najfinije svile su vrhunskog kvaliteta, a izrađuju se primenom najsavremenije tehnologije srebrnih jona i zeolita. Ideja da ultrazvukom integrišemo srebro čistoće 99,99 Ag+ i zeolit klinoptilolit u naše proizvode od svile pokazala se kao veoma uspešna, imajući u vidu da ovakva svila ima veliku otpornost na veliki broj mikroorganizama i veoma povoljno utiče na zdravlje kože i kose. Prednost korišćenja naših proizvoda od svile sa integrisanim česticama srebra ogleda se u tome što ove čestice zbog svojih nanometarskih dimenzija poseduju veliku aktivnu površinu, koja omogućava bolji kontakt i efikasniju interakciju sa mikroorganizmima. Koncentracija jona srebra integrisanog u svilenu tkaninu ima izuzetan uticaj na antimikrobnu efikasnost svilenih materijala. Zeolit Clinoptilolit integrisan u svilenu tkaninu u svojim negativno polarisanim molekulima sadrži pozitivne jone i esencijalne katjone koji veoma povoljno utiču na zdravlje kože i smanjenje alergijskih reakcija.  

research

Istraživanje tržišta u sferi zdravlja

Tehnologija jona srebra sve više privlači pažnju tekstilne industrije, budući da otvara nove mogućnosti za razvoj tekstilnih materijala sa specifičnim svojstvima krajnje upotrebe. Koncept primene čestica jona srebra na tekstilne svilene materijale oslanja se na razvoj nove tehnologije, koja obezbeđuje željene efekte sa dugoročnom postojanošću i stabilnošću, bez upotrebe organskih jedinjenja velike toksičnosti. Iz tog razloga odlučili smo se da u našu svilu integrišemo srebro, koje se već vekovima koristi kao antimikrobno sredstvo i zeolit klinoptilolit, najjači prirodni mineral koji uklanja sve suvišne toksine iz organizma, ali i najvećeg organa – kože.

 

mision and vision

Kreiranje ideja, postavljanje ciljeva

Vodimo se idejom da pratimo i razumemo potrebe svojih potrošača. Da im pružimo vrhunski domaći proizvod, koji kvalitetom i cenom može parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Naša misija se ovde ne zaustavlja, već nas vodi ka ostvarenju najboljih uslova, kako za potrošače, tako i za sve zaposlene, uz konstantnu motivaciju. Kreirali smo jedinstvene proizvode na tržištu, integrisali smo jone srebra u najkvalitetniju svilu i organski pamuk i zajedno sa timom naših stručnjaka i dizajnera stalno kreiramo nove ideje u želji da zadovoljimo sve potrebe naših potrošača
Sinonim smo za inovativnu kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom koje dolazi. Biti i ostati kompanija koja iznova postavlja standarde, kako u oblasti proizvodnje i novih tehnologija, tako i u oblasti življenja, glavna je premisa naše vizije. Biti kompanija koja ne samo da prati nove trendove, već ih predviđa i kreira.

sewing

Maksimalna posvećenost tehničko-tehnološkom procesu šivenja

Za izradu naših proizvoda koristimo 100% čistu svilu, sertifikovani organski pamuk i najkvalitetniji pamučni konac. Artikli se izradjuju po najvišim svetskim standardima, bez paranja slobodnih krajeva, krojenje se vrši na najsavremenijem laserskom kater sekaču izuzetne preciznosti i završno šivenje francuskim štepom garantuje čvrstinu krajeva.

 

quality and standards

Visoka stručnost, rigorozni
higijensko - bezbednosni standardi

Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda. Silwear Sense, brend kompanije Koloid radi prema standardima ISO 9001 i HACCP, za koje poseduje i međunarodno priznate sertifikate.

Neprekidnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sistema menadžmenta higijenom i HAACP sistema, kao i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, ispunjavanjem zahteva ISO 9001, Silwear sense obezbeđuje usaglašenost sa svim zakonima i propisima relevantnim za kvalitet i zdravstvenu bezbednost svih proizvoda i procesa.
Poslovne aktivnosti naše kompanije zasnovane su na principima Politike kvaliteta. Stalna briga o zdravstvenoj ispravnosti naših proizvoda jedan je od primarnih ciljeva naše kompanije kojem konstantno težimo i kontinuirano ga sprovodimo. Kao odgovorna kompanija, obavljamo stalnu proveru parametara kvaliteta u odnosu na utvrđene zahteve specifikacija, zakonskih propisa i pravilnika, koji su u skladu sa propisima EU i svih zemalja u kojima poslujemo.

 

Najprodavanije
Select your currency