Politika privatnosti

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Koloid d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Kupcima dajemo mogućnost izbora, uključujući odluku da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima su poslovna tajna i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Koloid d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o konverziji

Sve naplate biće izvršene u valutama koje su istaknute i moguće na sajtu. Iznos koji će biti naplaćen sa vaše kreditne kartice dobija se konverzijom evra u RSD prema tekućem kursu Narodne Banke Srbije na taj dan. Prilikom naplate sa vaše kreditne kartice, ista suma se konvertuje u vašu lokalnu valutu, prema kursu asocijacija kreditnih kartica. Usled ovih konverzija, postoji mogućnost razlike naplaćene sume u odnosu na sumu izraženu na našem sajtu. 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Koloid d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Politika privatnosti Koloid d.o.o.

1.Definicije

Koloid d.o.o. Beograd Prva Pruga 7, 11000 Beograd, (u daljem tekstu: „Koloid d.o.o.”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtovima na veb adresama www.silwearsense.com .

Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.

Korisnik – označava posetioca našeg vebsajta.

Klijent – označava korisnika naših usluga.

Podaci o korišćenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda neki vebsajt.

2.O nama i ko kontroliše informacije

Ova veb stranica je vlasništvo Koloid d.o.o., sa sedištem na adresi Prva Pruga 7, 11000 Beograd

Koloid d.o.o. je registrovana kompanija u Srbiji pod:

Matičnim brojem: 106004690

PIB: 20509791 

imejl adresa: info@silwearsense.com

3.Relevantno zakonodavstvo

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije

Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva

Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

4.Ko prikuplja i obrađuje informacije

Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

Koloid d.o.o. prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

5. Sakupljamo informacije na nekoliko različitih načina:

5.1. Kontaktiranje prilikom kontakt formulara ili narudžbenice

Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korišćenje kolačića.

Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.

Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.

Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

5.2. Server na kome se hostuje naš vebsajt

Server na kome je naš vebsajt hostovan održava kompanija SBB koji sadrži sve zaštite.

DDOS zaštita

sertifikat u skladu sa DIN ISO/IEC 27001

međunarodni priznat standard za bezbednost informacija

Kada posetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.

Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

5.3. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko kolačića (eng. Cookie Policy)

Kad god koristite bilo koju veb lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posetite veb stranicu Koloid d.o.o.-e.

Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:

kao i većina veb sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

Za više informacija o ovim pravilima (eng. Cookie Policy), posetite našu stranicu Politika za korišćenje kolačića.

6. Ono što znamo o vama

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.

Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.

Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adresu sales@colloid.info kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni.

7.Koliko dugo držimo vaše podatke

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

8.Obrađivanje podataka od strane trećih lica

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.

Google (Privacy policy)

MailChimp (Privacy policy)

Facebook (Privacy policy)

9.Neovlašćeni pristup bazama podataka

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata.

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

10.Izmene politike privatnosti

Koloid d.o.o. može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 14. avgusta 2018. godine.

Koloid d.o.o. zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.

Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.Ako smatrate da se Koloid d.o.o. ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.

Select your currency